Nordreisa kommune

Nordreisa kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkommunal vaktordning i Nord-Troms for:

  • Kåfjord kommune
  • Nordreisa kommune
  • Skjervøy kommune

Telefon:
41 70 61 40

Åpningstider:
Interkommunal vaktordning som er tilgjengelig mandag - fredag kl. 15:30 - 08:00
Hele døgnet i helg og på helligdager
 

Barneverntjenesten

Telefon:
77 58 82 00
77 77 88 00

Besøksadresse:
Nordreisa Familiesenter
Flomstadveien 10.

Postadresse:
Barneverntjenesten i Kvænangen og Nordreisa
Boks 174
9156 Storslett

Nettside:
www.nordreisa.kommune.no