Osen kommune

Osen kommune har akuttberedskap.
Barnevernvakt

Interkom. samarbeid:
Barnevernvakten i Trondheim for:

Fosenregionen:

 • Ørland
 • Indre Fosen 
 • Osen
 • Roan
 • Åfjord
 • Frøya 
 • Heim  
 • Holtålen 
 • Hitra 
 • Malvik 
 • Melhus  
 • Midtre Gauldal 
 • Orkland 
 • Os
 • Rindal 
 • Røros
 • Skaun 
 • Surnadal

Værnesregionen:

 • Frosta
 • Meråker
 • Selbu
 • Stjørdal
 • Tydal

Telefon:
90 28 70 37
116 111
02800

Åpningstider:
Døgnåpent

Besøksadresse:
Gryta 2A
7010 Trondheim

Postadresse:
Barne- og familietjenesten Østbyen
Barnevernvakta
PB 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Nettside:
www.trondheim.kommune.no/barnevernvakta

E-post:
barnevernvakta.postmottak@trondheim.kommune.no
 

Barneverntjenesten

Telefon:
41 70 24 60

E-post:
post@fosenbarneverntjeneste.no

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 09:00 - 15:00

Postadresse:
Fosen barneverntjeneste
Rådhusveien 13
7100 Rissa 

Nettside:
www.osen.kommune.no