Oslo kommune

Oslo kommune har akuttberedskap.
Barnevernvakt

Telefon:
40 42 77 77 

Åpningstider:
Døgnåpen vakt.

Besøksadresse:
Politihuset i Oslo
Grønlandsleiret 44
0190 Oslo

Postadresse:
Barnevernvakten i Oslo
Postboks 6726 St. Olavs plass
0130 Oslo

E-post:
barnevernvakten@bfe.oslo.kommune.no

Nettside:
Barnevernvakten i Oslo 
 

Barneverntjenesten

Åpningstider:
Oslo har flere bydeler med egen barneverntjeneste som betjener hver bydel.
Finn din barneverntjeneste på www.oslo.kommune.no

Nettside:
www.oslo.kommune.no