Rollag kommune

Rollag kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkommunal vaktordning for: 

  • Flesberg kommune
  • Nore og Uvdal kommune
  • Rollag kommune

Telefon:
90 50 97 66

Åpningstider:
Vaktordning som er tilgjengelig mandag - fredag kl. 16:00 - 08:00.
Hele døgnet i helg og høytid.  
 

Barneverntjenesten

Telefon:
31 02 40 00

Åpningstider:
Mandag - fredag mellom kl. 08:.00 og 15:00

Besøksadresse:
Lampeland:

Helse og sosialsenteret
Lampelandhagan 3

Rødberg:
Kommunehuset
Sentrum 16

Postadresse:
Barneverntjenesten i Numedal
Sentrum 16
3630 Rødberg

Nettside:
www.rollag.kommune.no