Sauda kommune

Sauda kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkom. samarbeid:
Interkommunal vaktordning i Indre Ryfylke for:

  • Sauda kommune
  • Suldal kommune

Telefon:
46 94 29 92
116 111
02800

Åpningstider:
Interkommunal vaktordning som er tilgjengelig mandag - fredag kl. 15:30 - 07:30. 
Hele døgnet i helg og på helligdager.
 

Barneverntjenesten

Telefon:
52 78 60 30

E-post:
post@sauda.kommune.no

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30

Besøksadresse:
Rådhusgata 32
4200 Sauda

Postadresse:
Sauda kommune
Barneverntjenesten i Indre Ryfylke
Postboks 44
4201 Sauda

Nettside:
www.sauda.kommune.no