Senja kommune

Senja kommune har akuttberedskap.
Barneverntjenesten

Telefon:
77 87 12 22

Besøksadresse:
Skolegata 2
9300 Finnsnes

Postadresse:
Pb. 602
9306 Finnsnes.

Nettside:
www.senja.kommune.no