Sigdal kommune

Sigdal kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkommunal vaktordning for: 

  • Jevnaker kommune
  • Krødsherad kommune
  • Modum kommune
  • Sigdal kommune
  • Øvre Eiker kommune

Telefon:
40 92 12 33

Åpningstider:
Interkommunal vaktordning som er tilgjengelig på hverdager mellom kl. 15:30 og 08:00.
Hele døgnet i helg og på helligdager.  
 

Barneverntjenesten

Telefon:
32 78 93 50
32 78 93 00

Åpningstider:
Mandag - fredag mellom kl. 09:00 og 15:00

Besøksadresse:
Rådhusveien 1
3370 Vikersund

Postadresse:
Midt- Buskerud barneverntjeneste
P.b. 38
3371 Vikersund.

Nettside:
www.sigdal.kommune.no