Søndre Land kommune

Søndre Land kommune har akuttberedskap.
Barnevernvakt

Interkommunalt samarbeid
Barnevernvakten i Gjøvik for:

  • Gjøvik kommune
  • Gran kommune
  • Lunner kommune
  • Nordre Land kommune
  • Søndre Land kommune
  • Vestre Toten kommune
  • Østre Toten kommune

Telefon:
61 18 95 44
116 111 
02800 

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 15:30 - 08:00.
Hele døgnet i helg og høytid.

Besøksadresse:
Strandgata 17
2815 Gjøvik

Nettside:
Barnevernvakten i Gjøvik

Barneverntjenesten

Telefon:
61 11 60 00  
91 59 46 87 (vakttelefon)

E-post:
postmottak@gjovik.kommune.no

Besøksadresse:
Storgata 17
2815 Gjøvik

Postadresse:
Gjøvik og Land barneverntjeneste
Postboks 630
2810 Gjøvik

Nettside:
www.sondre-land.kommune.no