Østre Toten kommune

Østre Toten kommune har akuttberedskap.
Barnevernvakt

Barnevernvakten i Gjøvik for:

  • Gjøvik kommune
  • Gran kommune
  • Nordre Land kommune
  • Søndre Land kommune
  • Vestre Toten kommune
  • Østre Toten kommune
  • Lunner kommune (går over til Romerike barnevernvakt fra 01.04.23.)

Telefon:
61 18 95 44
116 111 
02800 

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 15:30 - 08:00.
Hele døgnet i helg og høytid.

Besøksadresse:
Øverbyvegen 91
2815 Gjøvik

Nettside:
Barnevernvakten i Gjøvik

Barneverntjenesten

Telefon:
94 15 17 76

E-post:
barneverntjenesten@ostre-toten.kommune.no

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 08.00- 15:30. Telefontid kl. 09:00 - 11:00 og kl. 12:00 - 15:00

Besøksadresse:
Rådhuset
2850 Lena

Postadresse:
Barneverntjenesten i Østre Toten kommune
PB 24
2851 Lena

Nettside:
www.ostre-toten.kommune.no