Suldal kommune

Suldal kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkommunal vaktordning i Indre Ryfylke for:

  • Sauda kommune
  • Suldal kommune

Telefon:
46 94 29 92
116 111
02800

Åpningstider:
Interkommunal vaktordning som er tilgjengelig mandag - fredag kl. 15:30 - 07:30. 
Hele døgnet i helg og på helligdager.
 

Barneverntjenesten

Telefon:
52 78 60 30
52 79 22 65

E-post:
post@sauda.kommune.no

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 08:00- 15:00

Besøksadresse:
Eidsvegen 7
4230 Sand

Postadresse:
Sauda kommune, Barneverntjenesten i Indre Ryfylke
Åbødalsveien 79
Postboks 44
4201 Sauda

Nettside:
www.suldal.kommune.no