Tjeldsund kommune

Tjeldsund kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkom. samarbeid:
Interkommunal vaktordning for: 

  • Evenes kommune
  • Narvik kommune
  • Tjeldsund kommune

Telefon:
90 98 45 00 
116 111 
02800

Åpningstider:
Interkommunal vaktordning som er tilgjengelig mandag - fredag kl. 15:30 - 08:00.
Hele døgnet i helg og på helligdager.
Er også beredskap for Kjøpsvik i Tysfjord.
 

Barneverntjenesten

Telefon:
76 98 15 00
95 93 31 57

E-post:
post@tjeldsund.kommune.no

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30

Besøksadresse:
Rådhuset
Bergvikveien 11
8539 Bogen i Ofoten

Postadresse:
ETS barneverntjeneste
Postboks 43
8539 Bogen i Ofoten

Nettside:
www.tjeldsund.kommune.no