Utsira kommune

Utsira kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkommunal vaktordning for:

  • Haugesund 
  • Utsira

Telefon:
95 92 00 84
116 111
02800

Åpningstider:
Vaktordning som er tilgjengelig mandag - fredag kl. 15:30 - 08:00. Hele døgnet i helg og på helligdager. 

Besøksadresse:
Haraldsgata 94
5528 Haugesund

Postadresse:
Barneverntjenesten
Postboks 2160
5504 Haugesund

Nettside: 
www.haugesund.kommune.no

Barneverntjenesten

Telefon:
52 74 40 40
Vakttelefon: 95 92 00 84

Åpningstider:
Interkommunalt samarbeid med Haugesund, som er vertskommune.

Besøksadresse:
Haraldsgata 94
5528 Haugesund

Skåregt. 101 (tidl. Kraftgården)
Utsira

Postadresse:
Barneverntjenesten i Haugesund og Utsira
Postboks 2160
5504 Haugesund

Nettside:
www.utsira.kommune.no