Valle kommune

Valle kommune har akuttberedskap.
Barnevernvakt

Interkommunalt samarbeid
Barnevernvakta i Kristiansand for: 

 • Birkenes kommune
 • Bygland kommune
 • Bykle kommune
 • Evje og Hornnes Kommune
 • Iveland kommune
 • Kristiansand kommune
 • Lillesand kommune
 • Lindesnes kommune
 • Valle kommune
 • Vennesla kommune
 • Åseral kommune

Telefon:
38 07 54 00
116 111
02800

Åpningstider:
Mandag - torsdag 08:00 - 23:00
Fredag 08:00 - 24:00
Lørdag 17:00 - 01:00
Søndag 17:00 - 23:00.

Alle dager aktiv bakvakt via 116 111 (Alarmtelefonen for Barn og Unge)

Besøksadresse dagtid:
Gyldenløvesgt 23, 4 etg.

Besøksadresse kveld og helg: 
Kristiansand politistasjon
Tollbodgata 45
Kristiansand

Postadresse:
Postboks 4
4685 Nodeland

E-post:
Barnevernvakta@kristiansand.kommune.no 


 

Barneverntjenesten

Telefon:
37 93 75 00
47 64 24 62

Besøksadresse:
Helsehuset
4747 Valle

Postadresse:
Setesdal barnevern
Postboks 8
4747 Valle

Nettside:
www.valle.kommune.no

E-post:
post@valle.kommune.no