Vang kommune

Vang kommune har akuttberedskap.
Barnevernvakt

Interkommunalt samarbeid
Barnevernvakta i Ringerike for:

  • Etnedal kommune
  • Hole kommune
  • Nord-Aurdal kommune
  • Ringerike kommune
  • Sør-Aurdal kommune
  • Vang i Valdres
  • Vestre Slidre kommune
  • Øystre Slidre kommune

Telefon:
91 11 46 00
116 111
02800

Åpningstider:
Mandag - torsdag kl. 17:00 - 22:00.
Fredag og lørdag kl. 17:00 - 24:00.
Søndag kl. 17:00 - 22:00.
Alle dager aktiv bakvakt via 116 111 (Alarmtelefonen for Barn og Unge).   

Besøksadresse:
Familiens Hus, Storgata 11, 3510 Hønefoss

Postadresse:
Ringerike kommune
Barnevernvakt
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss 

Nettside: 
Barnevernvakten i Ringerike

E-post:
barnevernvakt@ringerike.kommune.no
 

Barneverntjenesten

Telefon:
99 09 10 99
95 04 27 79
48 86 50 70

E-post:
bjorg-marie.hermundstad@vang.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres

Postadresse:
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres

Nettside:
www.vang.kommune.no