Vestby kommune

Vestby kommune har akuttberedskap.
Barnevernvakt

Barnevernvakten i Follo for:

  • Enebakk kommune
  • Frogn kommune
  • Nesodden kommune
  • Nordre Follo kommune
  • Vestby kommune
  • Ås kommune

Telefon:
91 71 96 15

Åpningstider:
Alle dager fra kl. 15:00.
Hele døgnet i helg og høytid.

Besøksadresse:
Vardåsveien 3
1400 Ski

Postadresse:
Ski kommune
Follo barnevernvakt
Postboks 3010
1402 Ski

Nettside:
Barnevernvakten i Follo 


E-post:
follobarnevernvakt@nordrefollo.kommune.no

Barneverntjenesten

Telefon:
64 98 02 12

Besøksadresse:
Rådhuset
Rådhusgata 1
1540 Vestby

Postadresse:
Postboks 144
1541 Vestby

Nettside:
www.vestby.kommune.no