Voss herad

Voss herad har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Telefon:
41 86 30 70 

Kommunal vaktordning som er tilgjengelig utenom barneverntjenestens ordinære åpningstid. 

Barneverntjenesten

Telefon:
56 52 13 10

E-post:
postmottak.barnevern@voss.kommune.no

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 19:00 - 15:00

Besøksadresse:
Regimentsvegen 158 på Tvildemoen

Postadresse:
Voss barnevernteneste
Postboks 43
5701 Voss

Nettside:
www.voss.herad.no