Øystre Slidre kommune

Øystre Slidre kommune har akuttberedskap.
Barnevernvakt

Interkom. samarbeid:
Barnevernvakta i Ringerike for:

 • Etnedal kommune
 • Flå kommune
 • Gol kommune
 • Hemsedal kommune
 • Hol kommune
 • Hole kommune
 • Nesbyen kommune 
 • Nord-Aurdal kommune
 • Ringerike kommune
 • Sør-Aurdal kommune
 • Vang i Valdres
 • Vestre Slidre kommune
 • Øystre Slidre kommune
 • Ål kommune

Telefon:
91 11 46 00
116 111
02800

Åpningstider:
Mandag - torsdag kl. 17:00 - 22:00.
Fredag og lørdag kl. 17:00 - 24:00.
Søndag kl. 17:00 - 22:00.
Alle dager aktiv bakvakt som besvares av Alarmtelefonen for Barn og Unge 116 111.   

Besøksadresse:
VIken-bygget i Storgata 13, 3511 Hønefoss

Postadresse:
Ringerike kommune
Barnevernvakt
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss 

E-post:
barnevernvakt@ringerike.kommune.no
 

Barneverntjenesten

Telefon:
61 35 65 60

Besøksadresse:
Kiwibygget, 2. etg
2900 Fagernes

Postadresse:
Interkommunal barneverntjeneste i Valdres
Postboks 143
2900 Fagernes

Nettside:
www.nord-aurdal.kommune.no

Kommunens nettsider:
www.oystre-slidre.kommune.no