Alta kommune

Alta kommune har akuttberedskap.
Annen vaktordning

Interkommunalt samarbeid:
Interkommunal vaktordning for: 

  • Alta 
  • Kvænangen
  • Loppa
  • Hasvik
     

Telefon:
45 39 69 08
116 111
02800

Åpningstider:
Interkommunal vaktordning som er tilgjengelig fra kl. 15:00 - 08:00 på hverdager. 
Hele døgnet i helg og på helligdager.
 

Barneverntjenesten

Telefon:
77 77 88 00
77 58 82 00

Besøksadresse:
Rådhuset i Kvænangen
89161 Burfjord

Postadresse:
Barneverntjeneste i Alta og Kvænangen
Boks 174
9156 Storslett

E-post:
post@kvanangen.kommune.no

Nettside:
Kvænangen kommune